Politika naknade štete

1. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU NEDOLASKA GOSTA

U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu/sobe, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete u celokupnom iznosu.

2. NAKNADA ŠTETE U OSTALIM SLUČAJEVIMA

Davalac usluga ima pravo da udalji osobe sumnjivog / neprihvatljivog ponašanja iz prostorija hotela.
Ukoliko se proceni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju–grupe ugroziti nesmetani rad hotela u celini, bezbednost ostalih gostiju i hotela kao objekta i zaposlenih ili imidža davaoca usluge , davalac usluga zadržava pravo da gosta-grupu udalji iz hotela i u tom slučaju korisnici usluga, odnosno gosti nemaju pravo na naknadu štete od davaoca usluga.
U slučaju konstatovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima pravo naplate štete u skladu sa cenom loma, u 100% iznosu.

3. KUCNI LJUBIMCI U SKLADU SA POLITIKOM HOTELA

Ukoliko je kucni ljubimac smesten u  posebnom prostoru odredjenom za te svrhe usluga  se ne placa. U svim ostalim slucajevima primenjuje se politika hotela.